Сарын архив 3 сар 2017

Сургалтын агуулга, аргазүйг боловсронгуй болгох

Сайн хөгжүүлэх үйл ажиллагаа,сайн туршлага Бүлэг дээр багштай хамтран хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах Сар болгон нээлттэй хөгжүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулж анализ хийж зөвлөгөө өгдөг. Өдөр тутмын сургалтаас сонгож 1 хөгжүүлэх үйл ажиллагааны бичлэгийг хийж, заах аргын нэгдлийн ажлаараа бусад багш нартаа үзүүлж анализ хийж, зөвлөн тусалж байна. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн хамтран хийх Орчин бүрдүүлэх Багш нар хамтран  хүүхдүүдийг ажиглаж тэмдэглэл бичих, түүндээ тулгуурлан

Learn more


Удирдах ажилтны мэдээлэл

Үүсгэн байгуулагч: Н.Наранцэцэг. ·         Намсрайдаваа овогтой Наранцэцэг нь 1966 онд Дорнод аймгийн Сэргэлэн суманд төрсөн, 51 настай, яс үндэс халх ·         Н.Наранцэцэг нь 1973-1983 онд Дорнод аймгийн Чойбалсан хотын 10 жилийн 2 дугаар бүрэн дунд сургуулийн 10 дугаар ангийг, 1988 онд Улаанбаатар хотын Худалдааны техникумын нягтлан бодох бүртгэлийн ангийг нягтлан бодогч мэргэжлээр, 2010 онд МУИС-ийг нягтлан бодогч мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй, 2014 онд Дорнод дээд

Learn more