Сургалтын агуулга, аргазүйг боловсронгуй болгох

  • Сайн хөгжүүлэх үйл ажиллагаа,сайн туршлага
  • Бүлэг дээр багштай хамтран хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах
  • Сар болгон нээлттэй хөгжүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулж анализ хийж зөвлөгөө өгдөг.
  • Өдөр тутмын сургалтаас сонгож 1... Дэлгэрэнгүй

Удирдах ажилтны мэдээлэл

Үүсгэн байгуулагч: Н.Наранцэцэг.

·         Намсрайдаваа овогтой Наранцэцэг нь 1966 онд Дорнод аймгийн Сэргэлэн суманд төрсөн, 51 настай, яс үндэс халх

·         Н.Наранцэцэг нь 1973-1983 онд Дорнод аймгийн Чойбалсан хотын 10 жилийн 2... Дэлгэрэнгүй